Privacy policy


Modix vindt uw privacy en de GDPR enorm belangrijk. U kan het Modix Privacy Policy hieronder terugvinden. 

Voor onze klanten hebben we de
 Privacyverklaring van het Modix Platform gecreëerd.

 Modix Privacy Policy

Wij, Modix GmbH, waarvan de hoofdzetel in het Duitse Koblenz is gevestigd ("Modix"), nemen de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en nemen alle redelijke maatregelen om aan de toepasselijke regelgevingen voor gegevensbescherming te voldoen.  Hieronder geven we u een overzicht van de informatie die op deze website wordt verzameld, waaronder informatie die uw persoonsgegevens omvat.

Lees dit beleid zorgvuldig.  Door onze website te bezoeken, erkent en aanvaardt u de handelingen die in dit privacybeleid worden omschreven.

In het kader van de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming fungeert Modix als beheerder van alle persoonsgegevens die we via deze website over u verzamelen.

Informatie die automatisch op deze website wordt verzameld

We verzamelen informatie die we van uw browser ontvangen en slaan deze automatisch op in onze serverlogbestanden. Deze informatie bestaat uit:

 • - browsertype en -versie
 • - het gebruikte besturingssysteem
 • - instellingen voor resolutie en kleurdiepte
 • - verwijzende URL (de voorgaande bezochte webpagina, indien van toepassing)
 • - Hostnaam / IP-adres van de computer
 • - datum en tijdstip van de serveraanvraag 

Lees het gedeelte 'Cookies en gerelateerde technologie' hieronder voor meer informatie over de technologieën die we gebruiken om dit soort informatie automatisch te verzamelen.

Informatie die u aan ons bezorgt

Door gebruik te maken van onze website, bezorgt u ons vrijwillig persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • - door formulieren in te vullen op onze website (bv. het formulier 'Registreer voor meer informatie over Modix producten'); of
 • - door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail of op een andere manier aan de hand van de contactgegevens op onze website.

Meestal bestaan de persoonsgegevens die u aan ons bezorgt uit uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonlijke gegevens die vereist zijn om uw vraag of klacht af te handelen.  U kunt ook contact met ons opnemen via onze website om zich kandidaat te stellen voor een vacature en ons op die manier persoonsgegevens bezorgen met betrekking tot uw kandidatuur (zoals contactgegevens, biografie, informatie over loopbaan, diploma's, cv en dergelijke).

Gebruik van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken.  Daarnaast kunnen we u ook regelmatig bijkomende informatie bezorgen via een afzonderlijke verklaring.

Alle verwerkingen (d.i. elk gebruik) van uw persoonsgegevens zijn gerechtvaardigd door een 'wettelijke basis' voor verwerking.    In de meeste gevallen is de verwerking gerechtvaardigd op grond van het feit dat:

 • - u zich akkoord hebt verklaard met de verwerking (bv. wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief);
 • - de verwerking voor ons noodzakelijk is om aan een relevante wettelijke verplichting te kunnen voldoen;
 • - de verwerking past binnen onze legitieme commerciële belangen, met respect voor uw belangen en basisrechten (bv. ons gebruik van analytische technologieën zoals hieronder omschreven).

We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens om:

 • - onze website en diensten in het algemeen te verbeteren;
 • - onze website aan te passen aan de behoeften van de gebruikers;
 • - met gebruikers te corresponderen om een antwoord te geven op hun vragen of om hun klachten op te lossen;
 • - u de diensten aan te bieden die u vraagt;
 • - u marketingboodschappen (d.i. onze nieuwsbrief) te bezorgen, voor zover de wet dit toestaat;
 • - uw kandidatuur in acht te nemen en hierover contact met u op te nemen.

Openbaarmaking van persoonsgegevens

Modix maakt deel uit van een wereldwijde bedrijvengroep en af en toe is het noodzakelijk om uw informatie door te geven aan onze buitenlandse kantoren en onze aangesloten ondernemingen. We kunnen ook externe dienstverleners aanstellen (die volgens onze instructies handelen) voor ondersteuning om u informatie of diensten aan te bieden of om de website te beheren en te verbeteren. Deze derde partijen hebben mogelijk uw persoonsgegevens nodig.

Indien persoonsgegevens buiten de EER worden overgedragen, zowel voor interne doeleinden als voor gebruik door dienstverleners, zullen we de nodige maatregelen nemen om te verzekeren dat deze informatie dezelfde mate van bescherming krijgt als bij gebruik binnen de EER. Zo kunnen we overeenkomsten m.b.t. gegevensoverdracht aangaan (waarbij er wordt gebruikgemaakt van door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele standaardbepalingen) of een beroep doen op certificatieprogramma's zoals het Europees-Amerikaanse Privacy Shield.  U hebt recht op details over het mechanisme dat wordt gebruikt om uw gegevens buiten de EER over te dragen.

We kunnen uw persoonsgegevens met derde partijen delen indien alle middelen van ons bedrijf of van relevante aangesloten bedrijven door een derde partij worden overgenomen. In een dergelijk geval kunnen de persoonsgegevens van onze gebruikers waarover wij beschikken, deel uitmaken van de overgedragen bedrijfsmiddelen.

We zullen ook een antwoord geven op verzoeken tot informatie indien dit wettelijk verplicht is of indien we van mening zijn dat deze openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om aan een juridische vordering, een rechterlijk bevel, een verzoek van een toezichthouder of enige andere juridische vereiste te voldoen.

Cookies en gerelateerde technologie

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van een apparaat of op een websiteserver kan worden geplaatst met als doel om een bescheiden hoeveelheid gegevens over een websitesessie op te slaan. Deze gegevens worden automatisch opgeslagen in de browser van de gebruiker. U bent niet verplicht om akkoord te gaan met het gebruik van een cookie. Zo kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies niet worden aanvaard.

Een sessiecookie is alleen van toepassing op een sessie en wordt verwijderd zodra de gebruiker de browser sluit. De verzamelde gegevens worden niet op de harde schijf opgeslagen, maar in een tijdelijk geheugen. Ze worden gebruikt om te volgen welke pagina's een gebruiker tijdens een sessie heeft bezocht.

Een permanent cookie wordt op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen tot een vooraf bepaalde vervaldatum of totdat de gebruiker het cookie verwijdert. Dit cookie wordt gebruikt om de voorkeuren voor specifieke websites of de surfgeschiedenis van de gebruiker te verzamelen.

Meer informatie over cookies en over hoe u uw internetbrowser kunt instellen om cookies te weigeren, vindt u op www.allaboutcookies.org. Het is belangrijk te weten dat het beperken van cookies een impact kan hebben op de prestaties van de website en dat bepaalde functies mogelijk niet zullen werken.

Ons specifieke gebruik van cookies en gerelateerde technologieën:

Naam

Functie

Meer informatie

DoubleClick

Dit wordt gebruikt om advertenties te bepalen die voor u relevant zijn, om te rapporteren over de doeltreffendheid van reclame en om te vermijden dat er advertenties worden getoond die u al hebt gezien.

https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en

Gtastic

Dit dient om gebruik te maken van het Content Delivery Network van Google om de inhoud van websites snel te kunnen laden.

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analytics

Hiermee kunnen we meten hoe u reageert op de inhoud van onze websites, bv. op welke pagina's u klikt en welke informatie op een pagina u bekijkt. Meer informatie over Google Analytics vindt u hieronder.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Facebook cookies

Hiermee kan Facebook relevante advertenties tonen aan personen die onze website hebben bezocht.

https://en-gb.facebook.com/policies/cookies/

Modix Analytics

Hiermee kunnen we meten hoe eindgebruikers gebruikmaken van onze websites. Dit meetschema traceert alle algemene webstatistieken en omvat ook KPI's en segmenten die aan het Modix Platform zijn aangepast.

Alle gegevens die door het Modix Analytics cookie zijn verzameld, worden in datacentra opgeslagen waarvan de geolocatie voor de klant is aangepast. Het volledige IP-adres of andere persoonsgegevens van de eindgebruiker worden geenszins verzameld of opgeslagen. Er worden analyses gemaakt op basis van samengevoegde gegevens in de vorm van dashboards en rapporten.

 

                                                                                                     
Meer informatie over Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies die informatie (waaronder uw IP-adres) verzamelen en verzenden naar een Google-server die zich mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte bevindt. Daar wordt deze informatie opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw websitegebruik te analyseren, met als doel om ons websiterapporten van de activiteiten te bezorgen. Google kan deze informatie bovendien aan derde partijen doorgeven indien dit wettelijk vereist is of indien deze derde partijen deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal geenszins uw IP-adres samenvoegen met andere gegevens van Google.                                             
Raadpleeg de Servicevoorwaarden van Google.  
Houd ook rekening met het Privacybeleid van Google.
U kunt op elk moment weigeren dat uw gegevens worden verzameld en gebruikt. Meer informatie over deze mogelijkheid (opt-out) vindt u hier.

We benadrukken het feit dat deze website gebruikmaakt van Google Analytics via de extensie “_anonymizeIp()”. Dit wil zeggen dat IP-adressen in een verkorte vorm worden verwerkt, zodat een rechtstreekse verwijzing naar uw persoon wordt vermeden.

Google Fonts en Google Maps

Deze website gebruikt Google Fonts en Google Maps, diensten die voorzien worden door Google. Via deze diensten verzamelt Google bepaalde informatie (waaronder uw IP-adres), in overeenstemming met Google's privacy policy. In de context van de toepasbare databeschermingswetten is Google een controller voor deze informatie.

Nieuwsbrieven

Onderaan elke nieuwsbrief die we sturen vindt u een koppeling naar een webpagina waar u zich kunt uitschrijven van de mailinglijst.

Beveiliging

We gebruiken technieken voor gegevensopslag en -beveiliging om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, ongepast gebruik of ongepaste openbaarmaking, onbevoegde wijziging, onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies. Wel is het belangrijk te weten dat geen enkele website 100 % veilig is. We zijn dan ook niet aansprakelijk voor onrechtmatige of onbedoelde toegang die buiten onze controle valt.

Bewaring van uw informatie

We hanteren als algemene regel dat we persoonsgegevens alleen bewaren zolang als dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.  In bepaalde omstandigheden kunnen we persoonsgegevens voor een langere tijd bewaren, bv. wanneer we dit verplicht zijn om aan wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten te voldoen.

In specifieke omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens ook voor een langere periode bewaren, zodat we over een nauwkeurig overzicht van uw contacten met ons beschikken in geval van eventuele klachten of problemen. 

Externe koppelingen

Deze website bevat mogelijk koppelingen naar websites van derden. Aangezien Modix de privacyvoorwaarden van deze websites niet beheert en hiervoor niet verantwoordelijk is, raden we u aan om het privacybeleid van deze websites van derden te lezen. Dit beleid is uitsluitend van toepassing voor de persoonsgegevens die door onze websites worden verzameld.

Uw rechten

Onder de toepasselijke wetgeving hebt u (een deel van) de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • - Ontvangst van een kopie van uw persoonsgegevens samen met informatie over hoe en op welke basis uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • - verbetering van onjuiste persoonsgegevens (waaronder het recht om ontbrekende persoonsgegevens aan te vullen)
 • - verwijdering van uw persoonsgegevens (in beperkte omstandigheden en wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt);
 • - de niet-verwerking van uw persoonsgegevens indien:
  •     - de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist;
  •     - de verwerking onwettelijk is, maar u niet akkoord gaat met de verwijdering van uw persoonsgegevens;
  •     - we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar ze nog worden gebruikt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van een wettelijke vordering.
 • - betwisting van gegevensverwerking die gerechtvaardigd is op basis van een legitiem belang (in tegenstelling tot uw toestemming of om een overeenkomst met u aan te gaan);
 • - weigering van directmarketingboodschappen die door ons worden verstuurd;
 • - intrekking van uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken (wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming);
 • - inzage in of ontvangst van een kopie van de beveiligingsmaatregelen die worden genomen wanneer uw persoonsgegevens naar een ander land worden gestuurd.


Naast de bovenstaande punten hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale instantie voor gegevensbescherming.

Voor het uitoefenen van alle bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die u hieronder terugvindt. Mogelijk vragen we een bewijs van uw identiteit. We behouden ons het recht voor kosten aan te rekenen indien dit wettelijk toegestaan is, bijvoorbeeld indien uw verzoek zonder twijfel ongegrond of buitensporig blijkt te zijn. We proberen om binnen alle toepasselijke termijnen een antwoord te geven op uw verzoeken.

 
Bijkomende informatie

We vinden het erg belangrijk dat u op ons kunt vertrouwen. Indien u vragen hebt over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan gerust contact met ons op via privacy@modix.eu. Onze Duitse klanten kunnen ook contact opnemen met de Data Protection Officer van Modix (dpo@modix.eu) voor vragen over het gebruik van persoonsgegevens door Modix.Privacyverklaring van het Modix Platform

De Modix bedrijvengroep is een toonaangevende internationale speler op het vlak van onlinemarketing en verkoopoplossingen voor de automobielsector. De oplossingen die op basis van het Modix Platform zijn gebouwd, maken gebruik van een aantal technologieën om digitale marketingdiensten aan automobielklanten te leveren. Deze oplossingen zijn speciaal voor onze klanten ontwikkeld en vormen het onderwerp van afzonderlijke en individuele overeenkomsten.

Het Modix Platform verzamelt gegevens namens onze klanten wanneer eindgebruikers een website bezoeken. Deze gegevens worden verzameld via cookies (zie definitie hieronder) en bevatten de standaardgegevens van uw browser, zoals browsertype, taal van browser, verwijzende URL, paginaweergaves, acties op de website en datum/tijdstip van de serveraanvraag. Deze gegevens worden vervolgens aan onze klanten bezorgd, zodat ze hun eindgebruikers en de automobielmarkt beter kunnen begrijpen en van dienst zijn.   

Deze privacyverklaring heeft als doel om eindgebruikers te informeren over de technologieën die worden gebruikt om gegevens te verzamelen op de websites van onze klanten. Deze verklaring heeft betrekking op de verzamelde gegevens waarmee Modix en onze klanten de overeengekomen diensten kunnen uitvoeren. Indien onze klanten via een koppeling naar deze privacyverklaring verwijzen, heeft dit betrekking op de gegevens die zijn verzameld via het Modix Platform.

In het kader van de EU-wetgeving fungeert Modix uitsluitend als een gegevensverwerker, en niet als een gegevensbeheerder met betrekking tot alle persoonsgegevens van eindgebruikers die op de websites van onze klanten worden verzameld.  Modix kan niet tegemoetkomen aan verzoeken om rechten inzake de wetgeving over gegevensbescherming uit te oefenen. Deze verzoeken moeten rechtstreeks aan onze klanten worden gericht.  Hierbij wijzen we erop dat u, zoals hieronder uitgelegd in 'Hoe kan ik cookies beheren?', op elk moment in uw browserinstellingen kunt aangeven hoe u wenst dat het Modix Platform met uw apparaat samenwerkt.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van een apparaat of op een websiteserver kan worden geplaatst met als doel om een bescheiden hoeveelheid gegevens over een websitesessie op te slaan. Deze gegevens worden automatisch opgeslagen in de browser van de gebruiker. U bent niet verplicht om akkoord te gaan met het gebruik van een cookie. Zo kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies niet worden aanvaard.

Een sessiecookie is alleen van toepassing op een sessie en wordt verwijderd zodra de gebruiker de browser sluit. De verzamelde gegevens worden niet op de harde schijf opgeslagen, maar in een tijdelijk geheugen. Ze worden gebruikt om te volgen welke pagina's een gebruiker tijdens een sessie heeft bezocht.

Een permanent cookie wordt op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen tot een vooraf bepaalde vervaldatum of totdat de gebruiker het cookie verwijdert. Dit cookie wordt gebruikt om de voorkeuren voor specifieke websites van de gebruiker te verzamelen.

Hoe kan ik cookies beheren?

Meer informatie over cookies en over hoe u uw internetbrowser kunt instellen om cookies te weigeren, vindt u op www.allaboutcookies.org. Het is belangrijk te weten dat het beperken van cookies een impact kan hebben op de prestaties van de website en dat bepaalde functies mogelijk niet zullen werken. 

Standaardcookies voor het Modix Platform

Er zijn standaardcookies vereist om de diensten uit te voeren die Modix en zijn klanten zijn overeengekomen. Deze cookies worden mogelijk op de websites van onze klanten gebruikt en bieden eindgebruikers de mogelijkheid om hun website-ervaring te optimaliseren en alle beschikbare functies te gebruiken.

Cookie

Functie

Meer informatie

AdWords

Dit cookie staat bekend als een 'remarketing tag'.  Hiermee kunnen onze klanten u advertenties tonen wanneer u hun website hebt bezocht en daarna naar een andere website bent gegaan.  Dit cookie verzamelt ook de acties die een gebruiker heeft genomen na het zien van een advertentie.

https://developers.google.com/adwords-remarketing-tag/

AdSpert

Dit cookie staat bekend als een 'remarketing tag'.  Hiermee kunnen onze klanten u advertenties tonen wanneer u hun website hebt bezocht en daarna naar een andere website bent gegaan.  Dit cookie verzamelt ook de acties die een gebruiker heeft genomen na het zien van een advertentie.

https://www.adspert.net/de/datenschutz/

Google Analytics

Hiermee kunnen onze klanten meten hoe eindgebruikers gebruikmaken van hun websites, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) paginaweergaves, calls-to-action en verwijzende URL's.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Modix Analytics

Hiermee kunnen onze klanten meten hoe eindgebruikers gebruikmaken van hun websites. Dit meetschema traceert alle webstatistieken, maar omvat ook KPI's en segmenten die aan het Modix Platform zijn aangepast.

Alle gegevens die door het Modix Analytics cookie zijn verzameld, worden in datacentra opgeslagen waarvan de geolocatie voor de klant is aangepast. Het volledige IP-adres of andere persoonsgegevens van de eindgebruiker worden geenszins verzameld of opgeslagen. Er worden analyses gemaakt op basis van samengevoegde gegevens in de vorm van dashboards en rapporten.

 

 

Meer informatie over Google Analytics

Vele websites van onze klanten maken gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies die informatie (waaronder uw IP-adres) verzamelen en verzenden naar een Google-server die zich mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte bevindt. Daar wordt deze informatie opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw websitegebruik te analyseren, met als doel om ons websiterapporten van de activiteiten te bezorgen. Google kan deze informatie bovendien aan derde partijen doorgeven indien dit wettelijk vereist is of indien deze derde partijen deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal geenszins uw IP-adres samenvoegen met andere gegevens van Google.                                             
Raadpleeg de Servicevoorwaarden van Google.  
Houd ook rekening met het Privacybeleid van Google.
U kunt op elk moment weigeren dat uw gegevens worden verzameld en gebruikt. Meer informatie over deze mogelijkheid (opt-out) vindt u hier.

Wanneer Modix een beroep doet op Google Analytics, gebruiken we de extensie “_anonymizeIp()”. Door deze extensie worden IP-adressen in een verkorte vorm verwerkt, om zo een rechtstreekse verwijzing naar uw persoon te vermijden.

Google Fonts en Google Maps

Deze website gebruikt Google Fonts en Google Maps, diensten die voorzien worden door Google. Via deze diensten verzamelt Google bepaalde informatie (waaronder uw IP-adres), in overeenstemming met Google's privacy policy. In de context van de toepasbare databeschermingswetten is Google een controller voor deze informatie.

Belangrijke opmerking

Klanten kunnen kiezen om via het Modix Platform bijkomende 'gepersonaliseerde' cookies te gebruiken die geen deel uitmaken van het standaardpakket van technologieën dat in het bovenstaande overzicht wordt toegelicht.  Lees het privacybeleid op de websites van onze klanten voor alle details over eventuele gepersonaliseerde cookies.